Contact

KOUKAKIS FARM S.A.
61100 Kato Apostoli, Kilkis
Tel. +30 23410 94455
Fax. +30 23410 77252

Thessaloniki Branch
10th km P.E.O.
Thessaloniki - Kilkis
N. Ionia, Thessaloniki
Tel. +30 2310 788600
Fax. +30 2310 788605

info@koukakisfarm.gr
www.koukakisfarm.gr