Εγκαταστάσεις εταιρίας

Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μέσα σε ένα απόλυτα φυσικό περιβάλλον

Η έδρα της εταιρίας είναι στους Κάτω Αποστόλους του νομού Κιλκίς.

Εκεί βρίσκεται το υπερσύγχρονο εργοστάσιο μαζί με τα γραφεία διοίκησης, όπως φυσικά και οι σταβλικές εγκαταστάσεις και οι φυτικές καλλιέργειες απ’ όπου παράγονται οι ζωοτροφές.

Το Κέντρο διανομής των προϊόντων μαζί με τη δομή της Εμπορικής διεύθυνσης βρίσκεται στη Ν. Ιωνία Θεσσαλονίκης.