Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προοίμιο

Για τη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Αναγνωρίζουμε ότι η ιδιωτικότητά σας είναι σημαντική για εμάς και σας ενημερώνουμε για τον από μέρους μας τρόπο συλλογής, χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων.  

Η παρούσα  Δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τις πρακτικές απορρήτου και ιδιωτικότητας της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ, η οποία τηρεί τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) (GDPR) καθώς και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Ειδικότερα περιγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για λογαριασμό σας, τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε και τα προστατεύουμε, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. 

Σκοπός της είναι η ενημέρωσή σας για την πολιτική που εφαρμόζουμε αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 • Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, καταχωρώντας τα δεδομένα σας στις φόρμες επικοινωνίας με τη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ, μέσω ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή και τηλεφωνικώς.
 • Κατά τη διαδικασία υποβολής των βιογραφικών σας είτε μέσω του ιστότοπου, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο (λ.χ. email, ταχυδρομική αποστολή).
 • Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται νομίμως σε εμάς από εμπορικούς συνεργάτες.
 • Μέσω κοινωνικών δικτύων, εφόσον έχετε παραχωρήσει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας σε ένα ή περισσότερα κοινωνικά δίκτυα,
 • Κατά την διάρκεια επίσκεψής σας στις εγκαταστάσεις μας.

Γιατί συλλέγουμε/επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μάς παρέχετε για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για λόγους επικοινωνίας μαζί σας και την εν γένει διαχείριση της μεταξύ μας σχέσης.Για λόγους διεκπεραίωσης των αιτημάτων και των παραγγελιών σας
 • Για λόγους διασφάλισης των εννόμων συμφερόντων μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας κατά την επίσκεψη σας στους φυσικούς χώρους της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και των εγκαταστάσεων μας, καθώς επίσης, για τον ίδιο λόγο καταγράφουμε τα στοιχεία των επισκεπτών, εργολάβων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις μας για να εκτελέσουν έργα κ.ο.κ.
 • Για συμμόρφωση με τη νομοθεσία, πώλησης ή μεταβίβασης οποιουδήποτε σχετικού τμήματος της εταιρείας μας, διαχείρισης των συστημάτων και των οικονομικών μας, διενέργειας ερευνών και άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων μας. Συνδυάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία συλλέγονται από όλες τις πηγές, ούτως ώστε να αποκτήσουμε πληρέστερη εικόνα για εσάς με στόχο τη βελτίωση και την εξατομίκευση της εμπειρίας σας κατά τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας.

Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πέραν των αναγκαίων για την εκπλήρωση των παραπάνω αναφερομένων σκοπών. Τα δεδομένα σας δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με το σκοπό.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε, π.χ. όταν δημιουργείτε λογαριασμούς, πραγματοποιείτε αγορές, συνδέεστε στους ιστοτόπους μας, επικοινωνείτε μαζί μας, μοιράζεστε σχόλια, συμπληρώνετε φόρμες, αποστέλλετε email, επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, ή δημοσιοποιείτε πληροφορίες σχετικά με τη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ   σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδεικτικά : Η Συλλέγουμε στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όταν επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας είτε μέσω της δικτυακής φόρμας επικοινωνίας είτε τηλεφωνικώς ή όταν μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας. Οι ως άνω πληροφορίες ζητούνται επίσης και από φυσικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ . Επίσης συλλέγουμε τα στοιχεία τιμολόγησης των φυσικών προσώπων που παρέχουν προϊόντα ή κάποια υπηρεσία προς αυτή, όπως η διεύθυνση κατοικίας/έδρας, το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ. τους, προς πιστοποίηση της οφειλόμενης από μέρους μας αμοιβής καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις φορολογικές διατάξεις. Ανάλογα με την θέση για την οποία υποβάλετε αίτηση πρόσληψης, συλλέγουμε τα στοιχεία που υποβάλλονται από εσάς και επεξεργάζεται ενδεικτικά τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο, το ιστορικό απασχόλησής σας, τους προηγούμενους εργοδότες σας, τους τομείς της ειδίκευσής σας, τις επαγγελματικές και άλλες άδειες εργασίας και τις πιστοποιήσεις που κατέχετε, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τα οποία αποφοιτήσατε, τις προτιμήσεις σας για το είδος εργασίας κλπ. Για το σκοπό ελέγχου του ιστορικού της αίτησής σας, ενδέχεται να λάβουμε επίσης πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές, όπου αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως λ.χ. προηγούμενους εργοδότες σας, υπεργολάβους που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, καθώς και από δημόσια διαθέσιμες πηγές. Συλλέγουμε επίσης τις πληροφορίες που μάς παρέχετε και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που στέλνετε σε εμάς,  όπως ερωτήσεις και πληροφορίες που παρέχετε μέσω της διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας. Δε χρησιμοποιούμε τα περιεχόμενα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλιών για τη διαφημιστική σας στόχευση.
 • Τα δεδομένα που δημιουργούμε (π.χ. όταν πραγματοποιείτε αγορές) και τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα όταν εισέρχεστε σε κάποιον από τους ιστοτόπους ή τις εφαρμογές μας, π.χ. διεύθυνση IP, αναγνωριστικό συσκευής, πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή πώς αλληλεπιδράτε με τους ιστοτόπους της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ
 • Δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες νόμιμες πηγές, όπως συνεργάτες της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ  για την πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών, δημόσια προσβάσιμες πηγές, δεδομένα από τις αλληλεπιδράσεις σας με τις διαφημίσεις μας ή Προσωπικά Δεδομένα τα οποία αποτελούν μέρος του προφίλ σας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τα οποία έχετε καταστήσει διαθέσιμα σε εμάς.
 • Εάν επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ, ενδέχεται η εικόνα σας να καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και τις κάμερες ασφαλείας μας, που στόχο έχουν τον εντοπισμό και την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών.

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ  δεν επεξεργάζεται ούτε συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Εφόσον διαπιστωθεί η συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκου χωρίς επαληθεύσιμη συγκατάθεση του γονέα ή του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα, η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ  θα προβεί σε κατάλληλα μέτρα με σκοπό την άμεση διαγραφή αυτών των δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων της.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα νόμιμα σύμφωνα με τις αρχές του ΓΚΠΔ 2016/679 (Νομιμότητα, Αντικειμενικότητα, Διαφάνεια Επεξεργασίας, Περιορισμός Σκοπού, Ελαχιστοποίηση Δεδομένων, Ακρίβεια, Περιορισμός Χρόνου Αποθήκευσης, Ακεραιότητα, Εμπιστευτικότητα και Λογοδοσία), για έναν ή περισσότε-ρους από τους παρακάτω λόγους:

 • όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης είτε για την εκπλήρωση νομικής μας υποχρέωσης ως Υπευθύνου επεξεργασίας προς τις ελεγκτικές ή δικαστικές αρχές.
 • όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των νομικών, φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεών μας κατά την εργατική, υγειονομική και ασφαλιστική νομοθεσία.
 • όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για να εξυπηρετήσουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα (και τρίτους) σεβόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματά σας , 
 • όταν συναινείτε ρητά (opt-in) για μια προωθητική ή διαφημιστική ενέργεια εκτός της κύριας σύμβασης μαζί μας,
 • σε περίπτωση πρόδηλης δημοσιοποίησης από το υποκείμενο των δεδομένων
 • όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη και προστασία εννόμων συμφερόντων, τόσο δικών μας όσο και δικών σας.

Αποδέκτες

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων μας, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να παρέχονται σε διάφορους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνεται ως δεδομένο πως αυτά τα τρίτα μέρη συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του GDPR. Οποιεσδήποτε τυχόν εταιρείες, στις οποίες η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ θα κοινοποιήσει προσωπικά σας δεδομένα δυνάμει σύμβασης παροχής υπηρεσιών, θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με την ιδιότητα των εκτελούντων την επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια του συγκεκριμένου σκοπού και για λογαριασμό της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ  και είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, και μπορεί να είναι : Δικαστήρια, εισαγγελίες ,αστυνομικές ή άλλες δημόσιες αρχές, Εξωτερικοί νομικοί, φορολογικοί και λογιστικοί σύμβουλοι, Εταιρείες τεχνικής υποστήριξης και πληροφορικής, cloud providers, Οικονομικοί και επιχειρηματικοί οργανισμοί και σύμβουλοι, Εταιρείες μάρκετινγκ, φύλαξης κτιρίων κλπ. Εντός της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ, τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιηθούν στα αρμόδια και μόνο πρόσωπα για την εξυπηρέτησή σας και τη διαχείριση των μεταξύ μας σχέσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.

Διάρκεια διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνον για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται και γίνεται επεξεργασία τους και όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας. Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων καθορίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Διατηρούμε τα βιογραφικά για αναζήτηση εργασίας που λαμβάνουμε εκ μέρους σας, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης και για δυο χρόνια μετά την εκ μέρους μας παραλαβή τους προς ενδεχόμενη μελλοντική πρόσληψη, για πέντε ( 5) έτη για αυτούς που τέλεσαν σε σύμβαση μαθητείας με τη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ και για πέντε (5) έτη από την αποχώρηση εργαζόμενου, απασχολούμενου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας,

Διαγράφουμε τα δεδομένα σας, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν, όταν ζητήσετε διαγραφή με αίτηση ή ασκώντας το δικαίωμα εναντίωσης υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι που να απαιτούν από την εταιρία μας να διατηρεί αυτές τις πληροφορίες, εάν η συλλογή δεδομένων για λόγους μάρκετινκ ή προβολής βασίστηκε αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας, μετά την άρση ή ανάκληση της συγκατάθεσης που μας δώσατε.

Εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ  εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Παρόλο που ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται κατά βάση στην Ελλάδα και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ ήτοι στις 28 χώρες της ΕΕ και σε Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Εταιρεία από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ' εξαίρεση μπορεί να διαβιβασθούν εκ μέρους μας σε τρίτες χώρες εκτός του ΕΟΧ με τήρηση των όρων του ΓΚΠΔ, όπως αποφάσεις επάρκειας της νομοθεσίας περί ιδιωτικότητας της χώρας προορισμού, τυποποιημένοι εταιρικοί κανόνες, τυποποιημένες συμβάσεις ή εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας είτε επειδή μας δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας. 

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για την εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ. Ως εκ τούτου, κάθε φορά που ακολουθείτε έναν σύνδεσμο από αυτόν τον ιστότοπο προς κάποιον άλλον, συνιστούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του αντίστοιχου ιστότοπου. Σε περίπτωση που επιλέξετε να συνδεθείτε με οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) που τυχόν περιέχονται στον δικτυακό τόπο, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρουν για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι εν λόγω τρίτοι.

Τα δικαιώματα σας

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα προσωπικά δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα, σύμφωνα με τους όρους και ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:

Δικαίωμα Πρόσβασης. Μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε από τη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ  πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους, όπως τους σκοπούς της, τους αποδέκτες και το χρονικό διάστημα τήρησης (άρθρο 15 του Κανονισμού). Στα πλαίσια αυτού του δικαιώματος, μπορείτε να ζητήσετε να σας παρέχουμε χωρίς χρέωση αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα αιτήματα είναι επαναλαμβανόμενα και προδήλως αβάσιμα, η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ  επιφυλάσσεται να ορίσει εύλογο ποσό.

Δικαίωμα Διόρθωσης. Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών στοιχείων σας, ενέργειες στις οποίες η εταιρεία θα προβεί άμεσα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (άρθρο 16 του Κανονισμού). Η εταιρεία μας δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα και αποδέκτες στους οποίους έχουν τυχόν διαβιβασθεί τα δεδομένα σας (άρθρο 19 του Κανονισμού).

Δικαίωμα Αντίρρησης. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον για αυτό σύμφωνα με τους όρους και τις προβλέψεις του άρθρου 21 του Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και στην επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Δικαίωμα Διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»). Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον δεν υφίσταται πλέον έννομη υποχρέωση τήρησής τους ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία τους, έχοντας έννομο για αυτό συμφέρον (άρθρο 17 του Κανονισμού). Σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Η εταιρεία μας θα προβεί σε διαγραφή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Η εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα και τους αποδέκτες στους οποίους έχουν τυχόν διαβιβασθεί τα δεδομένα σας (άρθρο 19 του Κανονισμού).

Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση.

Δικαίωμα Φορητότητας. Μπορείτε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα και σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας (άρθρο 20 του Κανονισμού).

Δικαίωμα Περιορισμού. Μπορείτε να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια τους και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία (άρθρο 18 του Κανονισμού).

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Σε περίπτωση που ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω δικαιώματά σας η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ  θα ανταποκριθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός, εκτός αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ  δεσμεύεται να σας ενημερώνει λεπτομερώς για τυχόν περιστατικά παραβίασης όταν αυτά ενδέχεται να θέσουν σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, καθώς και για τα προβλεπόμενα προς λήψη μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Επικοινωνία με Υπεύθυνο Επεξεργασίας & Υπεύθυνο Προστασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η «ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.». Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ  για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία τους, καθώς και για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας είτε :

(i) μέσω email στο info@koukakisfarm.gr
(ii) τηλεφωνικώς στο 2341094455 ή
(iii) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε., Κάτω Απόστολοι Κιλκίς, 61100.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον DPO για οποιοδήποτε θέμα και με τον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων («DPO») σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα με φυσική  ή  ηλεκτρονική αλληλογραφία (ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Κάτω Απόστολοι Κιλκίς 61100, Κιλκίς, dpo@koukakisfarm.gr). 

Αλλαγές

Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και επικαιροποιεί την παρούσα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά διαστήματα την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεσθε σχετικά. Κάθε αλλαγή της παρούσας Δήλωσης θα αναρτάται αμέσως εδώ.