Εγκαταστάσεις της Φάρμα Κουκάκη

Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Φάρμα Κουκάκη μέσα σε ένα απόλυτα φυσικό περιβάλλον

Η έδρα της εταιρίας είναι στους Κάτω Αποστόλους του νομού Κιλκίς.

Εκεί βρίσκεται το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Φάρμα Κουκάκη μαζί με τα γραφεία διοίκησης.

Το Κέντρο διανομής των προϊόντων μαζί με τη δομή της Εμπορικής διεύθυνσης της Φάρμα Κουκάκη βρίσκεται στο Υποκατάστημά μας, στη Ν. Ιωνία Θεσσαλονίκης.