Βράβευση στα Green Brand Awards 2023 για τον Green Στόλο Οχημάτων

  • Φάρμα Κουκάκη - Βράβευση στα Green Brand Awards

Η Φάρμα Κουκάκη διακρίθηκε στα Green Brand Awards 2023, που επιβραβεύουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία ταυτίζονται με την καινοτομία στον τομέα της Πράσινης Οικονομίας και της Βιωσιμότητας.

Η ανερχόμενη ελληνική γαλακτοβιομηχανία διακρίθηκε για τον Green Στόλο Οχημάτων της και απέσπασε Βραβείο Bronze για την πρωτοβουλία της να αντικαταστήσει μέρος του στόλου των οχημάτων της με φορτηγά-ψυγεία IVECO που κινούνται αποκλειστικά με Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG). Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στο περιβάλλον, η Φάρμα Κουκάκη καινοτομεί και διανέμει τα προϊόντα της μέσω ενός Green Delivery Service από οχήματα που κινούνται με CNG, του οποίου η καύση προσφέρει έως και 30% λιγότερες αέριες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρίας, ώστε να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το Βραβείο για τον Green Στόλο Οχημάτων αποτελεί κίνητρο για τη Φάρμα Κουκάκη να συνεχίσει να επενδύει στην Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος και Πράσινης Ανάπτυξης που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια και να πραγματοποιήσει ακόμη περισσότερες ενέργειες με στόχο την υιοθέτηση φιλικών πρακτικών προς το περιβάλλον σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.