Πρωτοβουλίες της Φάρμα Κουκάκη στη μάχη της μείωσης πλαστικού

  • Πρωτοβουλίες της Φάρμα Κουκάκη στη μάχη της μείωσης πλαστικού

Η Φάρμα Κουκάκη, πάντα πρωτοπόρος σε θέματα που αφορούν την ανθρώπινη υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, ανακοινώνει τις δράσεις της που στοχεύουν στην μείωση της ρύπανσης από πλαστικά και στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

Εδώ και χρόνια, η βιομηχανία γαλακτοκομικών από τη βόρεια Ελλάδα χρησιμοποιεί 100% ανακυκλώσιμο πλαστικό στο σύνολο των συσκευασιών της. Σήμερα, κάνει ακόμα ένα βήμα για την προστασία του πλανήτη, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση εντός του 2021 να χρησιμοποιεί 30% ανακυκλωμένο πλαστικό στις φιάλες των προϊόντων της. Σε ετήσια βάση η Φάρμα Κουκάκη θα αντικαταστήσει 126 τόνους πλαστικού με ανακυκλωμένο πλαστικό. Πρακτικά, η χρήση ανακυκλωμένου PET σημαίνει μείωση αποτυπώματος εκπομπών ρύπων κατά 52%.

Επιπρόσθετα, η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε μείωση βάρους των υλικών συσκευασίας προϊόντων της (φιάλες, κύπελλα, φιλμ θερμοσυρρίκνωσης) εξοικονομώντας επιπλέον 30 τόνους πλαστικού ετησίως.

Η πολιτική της Φάρμα Κουκάκη για μείωση πλαστικού έρχεται ως συνέχεια των διαρκών περιβαλλοντολογικών της δράσεων, όπως χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή 130,000 kWh ετησίως, χρήση οχημάτων με φυσικό αέριο (cng), συμμετοχή σε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση νερού στην παραγωγική διαδικασία όπου είναι δυνατόν, συνεργασία με πιστοποιημένους οργανισμούς συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων για παραγωγή βιοαερίου, κλπ.

Η συμβολή στην προστασία των καταναλωτών και του πλανήτη αποτελεί δέσμευση για τη Φάρμα Κουκάκη. Οι σημερινές ανακοινώσεις είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα στην πολιτική της επιχείρησης για εταιρική κοινωνική ευθύνη, έχοντας θέσει ως στρατηγικό στόχο την μηδενική περιβαλλοντολογική επιβάρυνση μέσα στα επόμενα χρόνια.