Προκήρυξη Υποτροφιών από τo IIEK AMΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ και την ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ

 • Προκήρυξη Υποτροφιών από τo IIEK Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και την Φάρμα Κουκάκη

To I.IEK Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών του ιδρύματος και τη χρηματοδότηση από την Φάρμα Κουκάκη ΑΕ, προκηρύσσει μια (1) πλήρη υποτροφία διετούς φοίτησης, με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-20, στην ειδικότητα:

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ*

 

Οι υποτροφία καλύπτει το 100% του συνολικού κόστους των διδάκτρων για το διετές πρόγραμμα.

 

* Οι αποδέκτες των υποτροφιών μπορούν να επιλέξουν και να εγγραφούν σε εναλλακτικές συναφείς ειδικότητες,  όπως «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών»  ή «Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης , Μεταποίησης & Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων» εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων, ώστε να λειτουργήσουν οι ειδικότητες.

 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για την προσφερόμενη υποτροφία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είναι απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου
 2. Να είναι έως 25 ετών

 

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατά σειρά προτεραιότητας)

 1. Βαθμολογία επίδοσης απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου
 2. Δια ζώσης προσωπική, ή τηλεφωνική συνέντευξη από την Επιτροπή Υποτροφιών του Ι.ΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

 

Γ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Υποβολή Αίτησης, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail admissions@afs.edu.gr, ή με fax στο 2310 492 864, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Αμερικανική  Γεωργική Σχολή (Υπόψη Τμήματος Εγγραφών) Μαρίνου Αντύπα 54 Τ.Θ. 60097, 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να παραλαμβάνετε τη Αίτηση Συμμετοχής από το Τμήμα Εγγραφών της ΑΓΣ, ή να την εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα του σχολείου www.afs.edu.gr/υποτροφίες/
 2. Αποστολή δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση admissions@afs.edu.gr, ή ταχυδρομικά (απλά, μη επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων) με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση  Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Υπόψη Τμήματος Εγγραφών)  Μαρίνου Αντύπα 54, T.Θ. 60097, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη.  Τα αιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
  • Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή Απολυτήριο και Πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου
  • Μια φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας (στο πίσω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας, ή διαβατηρίου
 3. Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών: Δευτέρα 2/9/2019. Οποιαδήποτε αίτηση και δικαιολογητικά υποβάλλονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, δε θα γίνονται δεκτά.
 4. Συνέντευξη με Επιτροπή Υποτροφιών.  Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι, προκρίνονται στο επόμενο στάδιο κατά το οποίο θα κληθούν σε προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη με την Επιτροπή Υποτροφιών του Ι.ΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Κύριος στόχος της συνέντευξης είναι να δοθεί η δυνατότητα στην επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω στοιχεία της προσωπικότητας, των προοπτικών και της καταλληλότητας των υποψηφίων.
 5. Αξιολόγηση. Η Επιτροπή Υποτροφιών μετά το πέρας και των συνεντεύξεων αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια με την καθορισμένη σειρά προτεραιότητας και ανακοινώνει τις άμεσα τις αποφάσεις της στους υποψηφίους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών στα τηλ. 2310 492 854 και 2310 492 810. Πληροφορίες για το I.IEK Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.afs.edu.gr

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Όλες οι υποτροφίες έχουν ισχύ μέχρι και την αποφοίτηση των υποτρόφων μαθητών από το I.IEK της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής αρκεί οι μαθητές να πετυχαίνουν κάθε σχολική χρονιά σχετικά καλή βαθμολογία, συνέπεια στην παρακολούθηση των μαθημάτων αλλά και ευρύτερη διαγωγή που να δικαιολογεί τη διατήρηση της υποτροφίας. Οι υποτροφίες λαμβάνονται μόνο την χρονιά για την οποία κατατέθηκε ή αίτηση και δεν  μεταφέρονται  σε άλλη σχολική χρονιά ούτε μεταβιβάζονται  σε άλλο πρόσωπο.

 

Λίγα λόγια για το IIEK Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Το νέο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (Ι.ΙΕΚ) προσφέρει σπουδές σε ειδικότητες του αγροδιατροφικού τομέα.

Ο σκοπός του I.IEK της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι να προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου σε ειδικότητες του αγροδιατροφικού τομέα, ώστε οι σπουδαστές να γνωρίσουν, κατανοήσουν και εφαρμόσουν καινοτόμες και ορθές πρακτικές βελτιστοποίησης της αγροτικής παραγωγής σε επίπεδο τελικού ποιοτικού προϊόντος αναπτύσσοντας, παράλληλα, περιβαλλοντική συνείδηση.

Η αποστολή του υλοποιείται με την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων βιωματικών μεθόδων μάθησης στις εξαιρετικές εργαστηριακές υποδομές και πιλοτικές μονάδες παραγωγής που διαθέτει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει επιστημονικές γνώσεις και εξειδικευμένες δεξιότητες, ικανές να διασφαλίσουν τη μελλοντική επαγγελματική του εξέλιξη.

Οι σπουδές διαρκούν 2 έτη και παρέχουν πιστοποιημένο τίτλο σπουδών επιπέδου 5 κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.  Οι απόφοιτοι του Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής δικαιούνται επιπλέον μοριοδότησης στα σχέδια βελτίωσης, καθώς και στην ένταξή τους στα προγράμματα Νέων Αγροτών.

 

Λίγα λόγια για την Φάρμα Κουκάκη ΑΕ

Η Φάρμα Κουκάκη Α.Ε. βρίσκεται σε ένα απόλυτα φυσικό περιβάλλον στους Κάτω Αποστόλους του Κιλκίς, στην καρδιά της ζώνης γάλακτος της κεντρικής Μακεδονίας.

Η επιχείρηση παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, έχοντας καθιερωθεί στην αγορά της βόρειας Ελλάδας ως παραγωγός γαλακτοκομικών προϊόντων κορυφαίας ποιότητας. Η εξαιρετική ποιότητα και γεύση των προϊόντων Φάρμα Κουκάκη έχει πιστοποιηθεί στον διαγωνισμό του κορυφαίου Διεθνούς Ινστιτούτου Γεύσης & Ποιότητας iTQi, όπου η εταιρία έλαβε εξαιρετικές διακρίσεις στο σύνολο των προϊόντων που συμμετείχαν.

Σημαντικές βραβεύσεις  για την Φάρμα Κουκάκη έχουν έρθει και σε επίπεδο καινοτομίας προϊόντων στις μεγαλύτερες παγκοσμίως διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και ποτών, Anuga στην Γερμανία και Sial στην Γαλλία.

Η επιχείρηση επιδιώκει ορθολογισμένη ανάπτυξη σε νέες περιοχές της χώρας μας, καθώς και στο εξωτερικό όπου έχει παρουσία σε 19 χώρες. Έχοντας ως γνώμονα την κάλυψη της ανάγκης των σύγχρονων καταναλωτών για υγεία, ευεξία, απόλαυση και ασφάλεια στη διατροφή τους, η Φάρμα Κουκάκη πλουτίζει καθημερινά το ελληνικό τραπέζι με προϊόντα όπως ολόφρεσκο γάλα, γάλα κακάο, γιαούρτι, ρυζόγαλο, κρέμες, αριάνι, κεφίρ και φυσικούς χυμούς.

H Φάρμα Κουκάκη προχωράει σε χρηματοδότηση της υποτροφίας σπουδαστή στο I.IEK της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής καθώς βρίσκεται πάντα κοντά στην προσπάθεια αναβάθμισης των πρακτικών παραγωγής του κλάδου και βοηθάει τους νέους να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη.