Φυτική παραγωγή από τη Φάρμα Κουκάκη

Καλλιέργεια αγνών ζωοτροφών της Φάρμα Κουκάκη στον κάμπο των Κάτω Αποστόλων του Κιλκίς

Ο καθετοποιημένος έλεγχος σε όλα τα στάδια της αλυσίδας, από το χωράφι έως το ράφι, είναι για τη Φάρμα Κουκάκη ο μοναδικός τρόπος να εξασφαλιστεί η ανώτερη ποιότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων της.

Στον κάμπο των Κάτω Αποστόλων, στο Κιλκίς, καλλιεργούνται σκληρό και μαλακό σιτάρι, βρόμη, κριθάρι, βίκο, μηδική, αγριαγκινάρα και κτηνοτροφικό κουκί. Τα χωράφια προετοιμάζονται από το καλοκαίρι, αμέσως μετά το θέρος της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου, έτσι ώστε να φτιαχτούν οι προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη νέα παραγωγή.

Η βελτίωση των χωραφιών απαιτεί αναλύσεις εδάφους και λίπανση με ζεόλιθο και χωνεμένη κοπριά από τις ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες που διαθέτει η Φάρμα Κουκάκη. Επίσης, έτσι αποφεύγεται και η υποβάθμιση των υπογείων υδάτων.

Κάθε φθινόπωρο ξεκινάει η σπορά των χωραφιών με τον ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων και το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό. Ακολουθούν οι σπορές με υψηλής ποιότητας πιστοποιημένους σπόρους σε συνδυασμό με τελευταίας τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό.

Κάθε καλοκαίρι ο θεριζοαλωνισμός των χωραφιών με σιτηρά, όσο και η συγκομιδή των κτηνοτροφικών φυτών, γίνονται με τον πλήρως εξοπλισμένο στόλο αγροτικών μηχανημάτων της Φάρμα Κουκάκη, πετυχαίνοντας συγκομιδή ανώτερης ποιότητας αγροτικών προϊόντων, που με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν υψηλής διατροφικής αξίας σιτηρέσιο για τα εκτρεφόμενα ζώα.

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης φυτικής παραγωγής, πρότυπα agro-1 και agro-2, την οποία εφαρμόζει η οικογενειακή επιχείρηση, Φάρμα Κουκάκη, διασφαλίζονται περαιτέρω οι στόχοι της εταιρείας για:

  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Ορθολογισμένη χρήση των φυσικών πόρων
  • Παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων